ผู้ว่าราชการการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล เปิดเผยสถิติของคนบุรีรัมย์ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบของโควิด 19 เราไม่ทิ้งกัน

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการการจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์เกือบ 300 คน ลงพื้นที่ เร่งเก็บข้อมูล ประชาชนที่ยื่น ทบทวนสิทธิ์การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านเว็บไชต์ “เราไม่ทิ้งกัน”

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เร่งลงพื้นเก็บข้อมูล ผู้ที่ประสงค์ให้ทบทวนสิทธิ์การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านเว็บไชต์ เราไม่ทิ้งกัน

วันนี้ (24 เม.ย. 63) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ชี้แจงทำความเข้าใจ และตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา 5000 บาท จากรัฐบาล (ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์) ผ่านทางเว็บไชต์ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/

ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (บันทึกไว้ในระบบ) เพื่อส่งผลการตรวจสอบด้านการประกอบอาชีพ ที่มาของรายได้ สถานที่ทำงาน ตลอดทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ระบบสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ประชาชน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากรัฐบาล ผ่านทาง เว็บไชต์ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น มีผู้ที่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านประมาณ 130,000 คน

ซึ่งส่วนใหญ่ติดในเรื่องของข้อมูลประกอบอาชีพ เช่นบางคนมีอาชีพเกษตรกร และประกอบอาชีพอื่นที่ได้รับผลกระทบด้วย เมื่อระบบได้ทำการตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ แล้วก็พบว่ามีข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรไว้ หรือบางคนระบบตรวจสอบเป็นอาชีพอื่นๆ ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

จากนั้นกระทรวงการคลังก็เปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ หรือการทบทวนสิทธิ์ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูล ให้ตรงตามข้อเท็จจริง ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์จากธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 300 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงกระจายไปทุกอำเภอ

ด้าน นางสาวขวัญใจ พรานุสร คลังจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทีมพิทักษ์สิทธ์นั้นจะลงพื้นที่ตามข้อมูลที่ประชาชน กดอุทธรณ์ ในระบบ เว็บไชต์ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/ นั้น

โดยจะไปตามที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ที่บันทึกไว้ในระบบเป็นหลัก และผู้ที่อุทธรณ์ หรือขอทบทวนสิทธิ์ ต้องยินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ถ่ายภาพบัตรประชาชน ภาพบุคคล ถ่ายภาพและให้ข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

เพื่อป้องกันความผิดพลาด ส่งเข้าไปในระบบของกระทรวงการคลังเพื่อประกอบผลการพิจารณา การดำเนินการดังกล่าวจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายโดยเร็วที่สุด

จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 รีบกดทบทวนสิทธิ์ ในเว็บไชต์ฯ ส่วนผู้ที่ดำเนินการแล้ว โปรดเตรียมเอกสารให้พร้อม รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และไปพบตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้