ป.ป.ช.บุรีรัมย์ติวเข้มเครือข่ายป้องกันการทุจริตเผยมีเรื่องร้องทุจริตกว่า 150 เรื่องพบมีมูลกว่า 50 เรื่อง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ติวเข้มพัฒนาเครือข่ายป้องกันการทุจริต เผยทั้งจังหวัดมีเรื่องร้องเรียนทุจริตกว่า 150 เรื่อง พบมีมูลกว่า 50 เรื่อง กว่าร้อยละ 80 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษาดูงาน และเลื่อนตำแหน่งพิจารณาความดีความชอบ

( 26 มิ.ย.60) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยมีนายกล้าณรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งมีประชาชน นักศึกษา กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่าง ในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 140 คน เข้าร่วม ที่โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและภารกิจต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป้องกันการทุจริตของจังหวัดบุรีรัมย์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์แนวทางการขยายผลการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์ และขยายกลุ่มเครือข่าย แนวร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน

นายสุธรรม คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคมของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยอาศัยการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย จะได้นำความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประชาชนในท้องถิ่นชุมชน

นายสุธรรม กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตไว้กว่า 150 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นเรื่องร้องเรียนที่มีมูลอยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากว่า 50 เรื่อง

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งเรื่องการทุจริตจัดซื้อ จัดจ้าง การศึกษาดูงาน และการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนระดับตำแหน่ง เป็นต้น

ขณะอีกกว่า 100 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตของทุกส่วนราชการ ในหน่วยงานของรัฐ สามารถแจ้งเบาะแสมาที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้โดยตรง

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์