บุรีรัมย์พร้อมรับกว่า 5 แสนคนร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี นร.ระดับชาติ

 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ” ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน  ตำนานภูมิปัญญา  ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” จาก 76 เขตพื้นที่การศึกษา 20 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง 6-8 ธันวาคม นี้ คาดว่าจะมีผู้มาร่วม และชมกิจกรรมการจัดงานครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 500,000 คน

                (25 ต.ค.61) นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้ง 76 เขต 20  จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ที่โรงแรมเดอศิตา ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ทั้งนี้เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักเรียน เส้นทางจราจร ที่พัก และประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมดังกล่าว  โดยในปีการศึกษา 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  เขต 2  เขต 3 เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ   จัดงาน”มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้า สนามช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน  ตำนานภูมิปัญญา  ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”

                ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญคือ การประกวดแข่งขันของนักเรียน ครอบคลุม  ด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการถนนคนเรียน เปิดโลกวิชาการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การแข่งขันความสามารถของนักเรียน มีกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 171กิจกรรม แยกเป็นกิจกรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 465กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  225 กิจกรรม  และการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  149 กิจกรรม   ใน 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง หนองกี่ สตึก ประโคนชัย กระสัง พลับพลาชัย ลำปลายมาศ คูเมือง พุทไธสง และอำเภอห้วยราช  รวม 37สนามสนามแข่งขัน

 โดยมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัด  และจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความในการจัดการแข่งขัน และเตรียมรองรับผู้ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมและผู้ร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ในทุกอำเภอ ที่เป็นสนามแข่งขัน  ซึ่งประมาณการไว้ไม่ต่ำกว่า 500,000 คน  และมีโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 200 โรงเรียน ซึ่งพร้อมรองรับให้บริการที่พักแก่คณะครู

ที่มา : สุรชัย พิรักษา  / สวท.บุรีรัมย์