พมจ.บุรีรัมย์ มอบนมผงให้กับครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์

วันนี้ (14 พ.ค. 63) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอนาโพธิ์ นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์

มอบนมผงสำหรับเด็กและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก ให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ จำนวน 10 ครอบครัว ที่ห้องประชุมอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 1-3 ปี ซึ่งบิดา-มารดา ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีอาชีพและรายได้ทำให้ไม่สามารถซื้อนมผงและของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้ขออนุมัติเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดซื้อนมผงสำหรับเด็ก 1-3 ปี

โดยมอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว นำไปมอบให้ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนเงินในการจัดซื้อนมผงสำหรับเด็ก ซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ มีเด็กที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 1,500 คน

พมจ.บุรีรัมย์ มอบนมผงให้กับครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ วันนี้ (14 พ.ค….

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Thursday, May 14, 2020