รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำกับติดตามการดำเนินงาน ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอกระสัง และอำเภอห้วยราช หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2 พร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานตามแนวทางBURIRAM HEALTHY MODEL

วันนี้(22 พ.ค. 63) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตาม รับฟังสภาพปัญหา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอกระสัง และอำเภอห้วยราช ร่วมกับนายอำเภอ ส่วนราชการทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

โดยตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงเข้มงวดและดำเนินการภายใต้มาตรการต่างๆ ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2 ตามนโยบาลรัฐบาล และผ่อนปรนให้ประชาชนได้ค้าขาย จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง เปิดตลาดสด ตลาดนัด รถเร่ ได้

โดยต้องดำเนินการได้ภายใต้มาตรการเปิดบ้าน-ปิดเมือง BURIRAM HEALTHY MODEL แต่ก็ยังคงมาตรการงดห้ามไม่ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพำนักในจังหวัด และยังห้ามจำหน่าย จ่าย แจก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้นแล้ว นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ดูความเรียบร้อยของร้านจำหน่ายอาหาร ที่ผู้ประกอบการได้ขออนุญาตเปิดจำหน่ายว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข หรือไม่ เช่น มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการ ลูกค้า มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ที่จะเข้าไปนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน มีฉากกั้นระหว่างบุคคลที่โต๊ะรับประทานอาหาร ส่วนผู้ทำหน้าที่ปรุงอาหารต้องการตรวจเชื้อโควิด-19 สวมถุงมือ สวมหน้ากากอนามัย และหน้ากากคลุมหน้าเฟสชิว

จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล รวมทั้งดูความเรียบร้อยต่างๆ พร้อมกำชับให้ผู้ดูแลตลาดสดปฏิบัติตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL อย่างเคร่งครัด เช่น จำกัดจำนวนคน เพื่อลดความแออัด ของผู้คนที่เข้าไปเลือกซื้อสิ้นค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการก่อนเข้าภายในตลาด ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

นอกจากนั้นแล้วยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดคัดกรอง ด่านชุมชน และดูความเรียบร้อยสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่กักตัว เฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโควิด19 สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดไว้ และในโอกาสนี้ยังได้มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้สูงอายุ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย