บุรีรัมย์-แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ระดมติดป้ายสัญญาณไฟจุดเสี่ยงและถนนที่กำลังซ่อมสร้างป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ระดมติดป้ายเตือน สัญญาณไฟระวัง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จุดเสี่ยงอันตรายกว่า 20 จุด และถนนที่กำลังซ่อมสร้างผิวจราจร พร้อมเร่งให้ผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อคืนผิวจราจรให้ผู้สัญจร เพื่อลดปัญหารถติดและป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

(30 ธ.ค.59) นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำการติดป้ายเตือน พร้อมสัญญาณไฟระวัง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บริเวณทางแยก ทางโค้ง จุดคับขันห้ามแซงที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายทั้งจังหวัดกว่า 20 จุด รวมถึงบริเวณที่กำลังซ่อมสร้างผิวจราจรอีกหลายจุด โดยเฉพาะถนนสายหลัก เช่น ทางหลวงหมายเลข 218 ช่วงระหว่างบุรีรัมย์ – นางรอง , ทางหลวงหมายเลข 219 บุรีรัมย์-สตึก, ทางหลวงหมายเลข 2445 สายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย และทางหลวงหมายเลข 226 บุรีรัมย์ – นครราชสีมา พร้อมทั้งได้ประสานเร่งรัดให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง ให้ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากบริเวณถนนที่กำลังซ่อมสร้างทุกเส้นทางด้วย เพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้กับผู้สัญจร ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะใช้ความระมัดระวังในการเดินทางทั้งไปและกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ทั้งป้องกันปัญหารถติดและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในห้วง 7 วันระวังอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2559 – 4 ม.ค. 2560

นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า นอกจากการติดป้ายเตือน สัญญาณไฟระวัง รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามจุดเสี่ยงอันตรายแล้ว แขวงทางหลวงยังได้มีการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนอีกจำนวน 3 จุดด้วย พร้อมจุดชุดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ หรือมีปัญหารถเสียด้วย ก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอดเทศกาลด้วย

บริเวณหน้าโรงพยาบาลนางรอง ภาพจากคุณ Songyos Narat‎
manager.co.th

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์