จังหวัดบุรีรัมย์ระดมทุกภาคส่วนฝึกซ้อมบรรเทาเหตุไฟไหม้รุนแรง ในชุมชนย่านตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ก่อนฝึกซ้อมสถานที่จริง ให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของเมืองแบบพุ่งทยาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์และใกล้เคียง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง การไฟฟ้า ประปา ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง มูลนิธิกู้ภัย และส่วนราการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะลำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

ในชุมชนย่านตลาดสดซอยทนายอาน อ.เมือง บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจ มีสิ่งปลูกสร้างและประชาชนหนาแน่นทางเข้าออกคับแคบ เป็นอุปสรรค์การในการบรรเทาภัย โดยใช้แผนที่เมืองจำลองบนโต๊ะ เพื่อให้รับทราบปัญหาด้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ การติดต่อประสานงานเป็นลำดับขั้นตอน การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีกำหนดฝึกซ้อมในสถานที่จริง

สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ จะมีการลำลองสถานการณ์สมมุติ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้แผงวงจรไฟฟ้าจากการต่อพ่วงเกินจำนวน ใช้กระแสไฟฟ้ามีคนเห็นกลุ่มควันชัดเจน ชาวชุมชนจะทำอย่างไร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานใด /หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ผ่านไป 2 นาที ไฟได้ลุกลามไปยังเศษวัสดุ ผืนผ้าใบและขยายลุกลามบ้านเรือนมีกลุ่มควันพวยพุ่งฟุ้งกระจาย

ผู้คนในตลาดสดที่กำลังจับจ่ายซื้อของในตลาดตื่นตระหนก หรือเอาตัวรอด ชุมชนมีจุดรวมพลอย่างไร การแจ้งเหตุให้สมาชิกชุมชน ผู้คนบริเวณนั้นอย่างไร การแจ้งเหตุประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกอย่างไร // เหตุการณ์ผ่านไป 8 นาทีไฟได้ลุกลามขยายเป็นวงกว้างไป 5 คูหา เปลวเพลิงและกลุ่มควันลุกลามบ้านเรือนที่อยู่ติดกันอย่างรวดเร็ว การบัญชาการ การประสานงาน การรายงานตัวของหน่วยงานต่างๆ การจัดการประชาชน รักษาความปลอดภัย การจราจร และอื่นๆ จะทำอย่างไร /// ในสถานการณ์ไฟไหม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 52 คน

ประกอบด้วยมีอาการสำลักควันไฟ 25 คน ถูไฟไหม้ 8 คน หมดสติ 2 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 17 คน และมีสมาชิกในชุมชนแจ้งว่ามี ผู้เสียหาย พลัดหลงมีอีก 5 คน หน่วยงานทางการแพทย์ ได้มีการช่วยเหลือคัดกรอง เคลื่อนย้าย ส่งต่อ อย่างไร การตรวจสอบนับยอดคนใจชุมชน การค้นหาผู้สูญหาย ผู้ติดอยู่ในอาคารจะทำอย่างไร ซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดกำหนดฝึกซ้อมในสถานที่จริงวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นี้ที่บริเวณตลาดสดซอยทนายอาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า ถึงเวลาแล้วทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมพร้อมรองกับการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองบุรีรัมย์แบบพุ่งทยานซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะนำไปสู่ความการยกระดับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นไม่เฉพาะอัคคีภัยเท่านั้น จะสามารถบรรเทาภัยตลอดทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว


ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

เครดิตภาพ…เทศบาลเมืองบุรีรัมย์