จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่อนปรนให้อนุญาตค้าขาย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เปิดบ้าน ปิดเมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมชั้น 2 สนามช้างอารีนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และกำหนดมาตรการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนของประชนในการประกอบอาชีพค้าขาย รถเร่ จำหน่ายอาหาร สด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จและผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงการเปิดบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมแอลกอฮอล์

กำหนดสำหรับใช้พิจารณายกเลิกมาตรการที่ใช้ควบคุมสถานการณ์ฯ โดยจังหวัดบุรีรัมย์จะเริ่มมาตรการดังกล่าวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

มาตรการปิดเมือง เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของของเชื้อโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยกำหนดให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ว่าจะอยู่ภูมิลำเนาใดก็ตาม รวมถึงผู้ที่ได้กักกันตนเองครบ 14 วัน พ้นระยะติดต่อของโรคแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับเครื่องหมายสติ๊กเกอร์ แสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ติดที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)

หากได้รับสติ๊กเกอร์แล้ว เดินทางออกนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่จะดึงออกทันที และเมื่อกลับสู่จังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามแนวทางควบคุม ป้องกันโรคจึงจะได้รับสติกเกอร์ใหม่ หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่พบสติกเกอร์ดังกล่าว บุคคลนั้นต้องได้รับการกักกันตนเอง ณ สถานที่ และระยะเวลาตามที่จังหวัดบุรีรัมย์กำหนด

สำหรับสติ๊กเกอร์ดังกล่าวจะใช้ในการยืนยันสำหรับเข้าใช้บริการพื้นที่สามต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า การเข้าออกจังหวัด ซึ่งในวันนี้ 26 เมษายน 2563 ได้มีการเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการแจกจ่ายประชาชนให้ครบภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และจะเริ่มมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้สมาในจังหวัดโดยไม่มีสติ๊กเกอร์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถรับได้ที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำชุมชนหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

บุรีรัมย์ – ผู้ใดเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคระบาด ณ สถานที่ที่ทางการจัดไว้ให้หรือบ้านตัวเอง

สรุปประกาศให้อ่านเข้าใจ – ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 13) มีใจความดังนี้

1. หากใครเดินทางมาจากจังหวัดอื่น/ประเทศอื่นและกักตัวเสร็จ ในช่วงก่อนหน้านี้และต่อไปจะได้รับสติ๊กเกอร์ที่บอกว่า ผ่านการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ซึ่งสติ๊กเกอร์นี้จะให้เอาไปแปะบนบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต โดยสติ๊กเกอร์ดังกล่าวจะมี เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาล แต่ละพื้นที่ จะนำสติ๊กเกอร์ไปติดให้

2. เวลาเดินทางไปไหนให้ใช้บัตรที่มีสติ๊กเกอร์นี้ แสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเราผ่านการการันตีมาแล้วนะ

3. ถ้าเดินทางออกนอกจังหวัด เจ้าหน้าที่จะแกะสติ๊กเกอร์นี้ออก เพื่อบอกว่าเราเดินทางออกนอกเขตการรันตี อาจมีความเสี่ยงสัมผัสโรค

4. ข้อตรงนี้เป็นจุดสำคัญและมีคนถามเข้ามามาก ถ้าเดินทางเข้ามาอีกล่ะจะเป็นยังไง? แน่นอนว่าคนที่เดินทางเข้ามาจะไม่มีทางมีสติกเกอร์แน่นอน เพราะต่อให้เป็นคนที่เคยได้รับการการรันตีแล้วแต่ถูกดึงออกตอนเดินทางออกนอกจังหวัด ฉะนั้นคนที่เดินทางเข้ามา by default คือไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วทำยังไงดูข้อต่อไป

5. คนไม่มีสติ๊กเกอร์ทำยังไง ประกาศฉบับที่ 13 บอกว่า จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามระยะเวลาและสถานที่แนบท้ายประกาศ ซึ่งในแนบท้ายประกาศไม่มีสถานที่ที่เรียกว่า “บ้านตัวเอง”

6. แปลว่าจะต้องกักตัวในสถานที่ที่ทางการเป็นคนกำหนดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่ใกล้ๆชุมชน เช่น วัด โรงเรียน ศาลา

7. กฏสารละลาย!!! สมมติมี 1 คนในครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดหรือประเทศอื่น และไม่มีสติ๊กเกอร์การันตี ได้มาพักอาศัยด้วย (ซึ่งถ้าทำตามขั้นตอนทุกอย่างจะไม่มีทางเกิดเคสนี้ ถ้าเกิดเคสนี้แปลว่ามีคนฝ่าฝืนกฏประกาศ) ให้ถือว่าครอบครัวนั้นทั้งครอบครัวมีความเสี่ยงสัมผัสโรค “ทั้งครอบครัว” ต้องกักตัว ณ “บ้านตัวเอง” หรือ สถานที่ที่ทางการกำหนด

8. ผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม พรบ.โรคติดต่อ

UPDATE เงื่อนไขเพิ่มเติม (ไม่มีอยู่ในประกาศฉบับที่ 13 แต่ Q&A Page โควิดบุรีรัมย์ได้โพสต์ชี้แจงไว้)
*** การกักตัวสามารถเลือกได้ว่าจะกักตัว 14 วัน ในที่พักของตนเอง หรือที่ที่ทางการกำหนด โดยกรณีที่เลือกกักตัวที่บ้าน คนที่บ้านต้องกักตัวด้วยทั้งหมด (ซึ่งรายละเอียด Case by case สอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/BRMOPHToday/)

Source : ประกาศฉบับที่ 13 อ่านเพิมเติม (ตรวจสอบรายชื่อสถานที่กักตัวทั่วจังหวัด) http://brm.moph.go.th/COVID-19-BRO/admin/upload/news/202004231814924334.pdf

Source เพิ่มเติม https://www.facebook.com/BRMOPHToday/posts/148603190008233
https://www.facebook.com/UncleNewin/posts/1716034751871287?comment_id=1716064945201601&reply_comment_id=1716081725199923