(18 เม.ย. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในห้วงการรณรงค์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 (รวม 7 วัน)

พบว่า พาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย และ เมาสุรา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาวิธีการที่จะลดปัญหาของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ คือ การเมาสุราแล้วมาขับรถ หรือใช้รถใช้ถนน รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ

และการทำผิดกฎหมายจราจร เช่น ไม่มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

เพื่อที่จะวางแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่จะมีการรณรงค์ในครั้งต่อไป

เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์