เห็นแล้ว…รู้สึกอมยิ้ม น่ารักดี รถพี่แสงสมชัย บุรีรัมย์-ประโคนชัย-ละหานทราย บางภาพเป็นภาพเมื่อ30 ปีที่แล้ว.. รถสาย ประโคนชัย – โคกขมิ้น – กระสัง บริการด้วยความเร็วแสง(?)ด้วยดีเสมอมา

หลายคนให้ความเห็นว่า หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบเป็นแน่แท้

แสงสมชัยบริการ หลายสิบปีแล้วกับการบริการ ตำนานบุรีรัมย์

 

บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”
บุรีรัมย์ – ประสบการณ์ในตำนาน!!! แสงสมชัยบริการ ชาวเน็ตบอก “หากไม่มีรถพี่แสงส่งเรียน ก็คงเรียนไม่จบ”

อมยิ้มกันเพิ่มเติมได้ที่โพสต์ต้นเรื่องจาก ฮักบุรีรัมย์