บุรีรัมย์ เกี่ยวข้าวหนีช้าง!!!จ นท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่บุรีรัมย์ร่วมกับชาวบ้านเร่งเกี่ยวข้าวหนีช้าง

จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่บุรีรัมย์ร่วมกับชาวบ้านที่ทำนารอบชายป่าเร่งเกี่ยวข้าวหนีช้าง

จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่บุรีรัมย์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านที่ทำนารอบชายป่าเร่งเก็บเกี่ยวข้าวหนีช้างป่า พร้อมร่วมกับอำเภอจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังและผลักดันช้างกลับเข้าป่า เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าทำลายพืชไร่เกษตรกร หลังพบปัญหาช้างออกมาทำลายพืชไร่บ่อยครั้งเนื่องจากปัจจุบันประชากรช้างเพิ่มขึ้น ล่าสุดไม่ต่ำกว่า 150 ตัว

(20 พ.ย.60) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จำนวน 15 หมู่บ้าน

ได้เร่งช่วยกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวที่เพาะปลูกรอบเขตป่าดงใหญ่ ตามโครงการ “เกี่ยวข้าวหนีช้าง” เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่ามาเหยียบย่ำทำลายผลผลิตข้าวเสียหาย พร้อมกันนี้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ยังได้ร่วมกับทางอำเภอโนนดินแดง

จัดชุดเจ้าหน้าที่ ทั้งจากเขตรักษาพันธุ์ป่าดงใหญ่ , อส.สำรอง , อปพร. และ ชรบ. ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ไม่ให้ออกมาทำลายพืชไร่ของเกษตรกรด้วย หลังจากที่ผ่านมาจะพบปัญหาช้างป่าออกมากัดกินทำลายพืชผลการเกษตรของเกษตรกรที่เพาะปลูกไว้รอบเขตป่า ทั้ง มันสำปะหลัง ข้าว กล้วย และพืชสวน พืชไร่อื่นๆ อีกหลายชนิดได้รับความเสียหายบ่อยครั้ง

เนื่องจากปัจจุบันประชากรช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์ป่าดงใหญ่มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยจากการสำรวจล่าสุดพบช้างป่ากว่า 150 ตัว ทำให้อาหารช้างอาจจะไม่เพียงพอจึงได้ออกมาหากินพืชสวน พืชไร่นอกเขตป่า

นายชัยนาท ศิลป์อยู่ อายุ 40 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเขตป่า จะประสบปัญหาช้างป่าออกมากินและทำลายพืชสวน พืชไร่ ได้รับความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง

แต่เมื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้มีโครงการ “เกี่ยวข้าวหนีช้าง” โดยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชุมชน และชาวบ้าน ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาพื้นที่รอบเขตป่าดงใหญ่ที่เสี่ยงจะถูกช้างป่าออกมาทำลาย ถือเป็นโครงการที่ดีเพราะนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านเกษตรกรไม่ให้ผลผลิตถูกช้างป่าทำลายเสียหายแล้ว ยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ และชุมชนอีกด้วย และอยากให้มีโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์