บุรีรัมย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ โดยการจับคู่ธุรกิจเอกชนกับชาวนา เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารนำไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 เวลา 14.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวสารประชารัฐช่วยชาวนา ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยพาณิชย์จังหวัด ร่วมกับเกษตรจังหวัด สหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ได้ร่วมกันจัดหาแนวทางการช่วยเหลือชาวนา ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขยายการตลาด รองรับผลผลิตสินค้าข้าวสารของเกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนหันมาบริโภคข้าวสารหอมมะลิที่ผลิตโดยเกษตรกรโดยตรง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้บูรณาการสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสาร เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยน และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ผลการเจรจามีผู้ประกอบการด้านโรงแรม และสถาบันการศึกษา สนใจให้ความร่วมมือสั่งซื้อข้าวหอมมะลิโดยตรงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวม 4 คู่ธุรกิจ ประกอบด้วย คู่ที่ 1 โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กับกลุ่มเกษตรกรชาวนาบ้านขี้ตุ่น ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ /คู่ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลธีรา กับกลุ่มเกษตกรชาวนาบ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง /คู่ที่ 3 ชมรมโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์ กับประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกตูม อ.ประโคนชัย และคู่ที่4 การการเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ กับเกษตรกรชาวชาบ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

15128963_720104798145831_7907479709307659260_o

15123382_720104331479211_3285707258010650589_o

15110347_720105264812451_585003304348447734_o

15025521_720105248145786_6348480783044518074_o

15039578_720104381479206_7259938341900999634_o

15042137_720104921479152_5079915910131166547_o

 

ภาพ-ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์