จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39

จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 “เมืองปราสาทสองยุคเกมส์”

วันนี้(10 ต.ค.60) ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “เมืองปราสาทสองยุคเกมส์” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ที่จังหวัดนครนายก

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 “เมืองปราสาทสองยุคเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-23 พฤจิกายน 2560 10 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ , นครราชสีมา ,สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ ,อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ,มุกดาหาร ,ชัยภูมิ ,ยโสธร และร้อยเอ็ด ซึ่งมีการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 40ชนิดกีฬา โดยจังหวัดบุรีรัมย์รับจัดการแข่งขันจำนวน 27 ชนิดกีฬา และจังหวัดภายในเขต 3 รับจัดการแข่งขันจำนวน 8 ชนิดกีฬา ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครนายก ต่อไป

ที่มาภาพ//ข่าว ; สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์