จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน นี้

เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกับคณะกองงานในพระองค์ สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดบุรีรัมย์

ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE  ที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

สำหรับการประชุมในครั้งนี้  นายสุนิติ  พรายศรี  ผู้แทนสำนักพระราชวัง และนายวัฒนา  ราชคำ  ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้แจ้งกำหนดการในวโรกาสเสด็จฯ การจัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ด้านพิธีการและในการถวายความปลอดภัย

รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรม ของภาคเอกชน ซึ่งจะมีศิลปินนักร้อง ดารา นักแสดง เดินทางมาแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE  ในครั้งนี้  นอกจากนี้ หน่วยงานรับผิดชอบในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงานผลการเตรียมการรับเสด็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ที่มาภาพ//ข่าว : สวท.บุรีรัมย์