เหล่ากาชาดบุรีรัมย์เปิดจุดรับบริจาคโลหิต แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต ที่ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์

(8 มี.ค. 61) เวลา 14.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด ห้องบริจาคโลหิต ณ ชั้น 2 ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ได้ขยายจุดรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมให้มีความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต โดยมีห้องรับบริจาคโลหิตถาวร มีเตียงรับบริจาคโลหิตจำนวน 2 เตียง ที่ได้มาตรฐาน ให้ความสะดวกสบาย ขณะบริจาคโลหิต

อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการเจาะเก็บโลหิต มีความทันสมัย และได้มาตรฐานตามระบบของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีบุคลากรผู้เจาะเก็บโลหิตของโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นผู้ที่มีความชำนาญ

และได้รับการอบรมทักษะการเจาะเก็บโลหิต โดยโลหิตที่ได้จากการบริจาคจะผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่มีความปลอดภัยสูงสุด และนำไปใช้เตรียมเป็นส่วนประกอบโลหิตโดยเน้นคุณภาพที่ตรงกับความต้องการเพื่อให้การใช้โลหิตเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีประชากรระดับต้นๆ ของประเทศ ทำให้อัตราการใช้โลหิตเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยต้องใช้จำนวนมาก

โดยปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในการท่องเที่ยวและกีฬา ทำให้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการจัดหาโลหิต เพื่อรักษาและช่วยชีวิตประชากรในจังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

จึงขยายจุดรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมไปในจุดที่กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวกในการมาบริจาคโลหิต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ให้มีห้องบริจาคโลหิตถาวร ณ ชั้น 2 บริเวณหน้าโรงหนัง เอ็มวีพี บุรีรัมย์ ให้บริการรับบริจาคโลหิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

บุรีรัมย์!! เปิดจุดรับบริจาคโลหิต แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต
บุรีรัมย์!! เปิดจุดรับบริจาคโลหิต แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต
บุรีรัมย์!! เปิดจุดรับบริจาคโลหิต แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต
บุรีรัมย์!! เปิดจุดรับบริจาคโลหิต แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต
บุรีรัมย์!! เปิดจุดรับบริจาคโลหิต แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต
บุรีรัมย์!! เปิดจุดรับบริจาคโลหิต แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์