ผู้ว่าราชการจ.บุรีรัมย์ เปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมายาวนาน  ทั้งเพื่อให้พสกนิกรนำไปเป็นต้นแบบดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคม

(23 ต.ค. 60) นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   พร้อมด้วยนายสมศักดิ์   ชอบทำดี  ศึกษาธิการจังหวัด   หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ  ร่วมพิธีเปิด  “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า   

 โดยมีนิทรรศการที่เผยแพร่เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ และพระราชทานโครงการนานัปการ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน  โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ  และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดชในครั้งนี้ 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย    ทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9  และนำไปเป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคม  โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้อยู่บนความพอเพียง

ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว   ได้ใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า  แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น ห้อง แต่ละห้องจะแสดงเรื่องราว ดังนี้ ห้องที่ พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  , ห้องที่ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและกีฬา , ห้องที่  โครงการในพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง 

เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 9101 , ห้องที่ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  , ห้องที่ 5  พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ  , พระราชกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  การดนตรี  , ห้องที่ พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ห้องที่ การจัดแสดงเหรียญที่ระลึก  แสตมป์ที่ระลึก  และห้องที่ กิจกรรมตามรอยพ่อ รัชกาลที่ ราชาผู้ทรง “ทำ”  โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

 ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์