บุรีรัมย์-เปิดพิพิธภัณฑ์ศาลาทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

จ.บุรีรัมย์ เปิดพิพิธภัณฑ์ศาลาทรงงาน เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปเยี่ยมและช่วยเหลือราษฏรที่ยากไร้ ด้วยการส่งเสริมโครงการศิลปาชีพ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า ในพื้นที่บ้านยาง อ.กระสัง

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดพิพิธภัณฑ์ศาลาทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมและช่วยเหลือราษฏรที่ยากไร้ ด้วยการส่งเสริมโครงการศิลปาชีพ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า ในพื้นที่บ้านยาง อ.กระสัง

วันนี้ (25 ธ.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบอกที่ 26

/ หัวหน้าชุดปฏิบัติงานในโครงการศิลปาชีพ /

นายอำเภอกระสัง /

กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์/

หัวหน้าส่วนราชการ/

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /

กำนันผู้ใหญ่บ้าน

เปิดพิพิธภัณฑ์ศาลาทรงงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จไปทรงงาน เพื่อช่วยเหลือราษฏรในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหม เป็นการเสริมรายได้ ให้ราษฏรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 ณ โครงการศิลปาชีพ อ.กระสัง

ขณะนั้นอยู่ในพื้นที่บ้านยางหมู่ที่ 4 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน ส่วนราชการ ผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนศูนย์ศิลปาชีพ และคนรุ่นหลังได้ตระหนักและรับรู้ถึงความผูกพัน ความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมประกอบไปด้วย การเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลาทรงงาน พิธีทำบุญทอดผ้าป่า การฝึกอบรมและการแข่งขันการสาวไหม เพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีขนาดและสีสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่ม การจัดแข่งขันหาเยาวชนไกด์น้อย ในการเล่าขานประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของศาลาทรงงาน และการเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ศิลปาชีพ อ.กระสัง

สำหรับอาคารทรงงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ จังตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฏรตามโครงการหมู่บ้านเป้าหมาย(หมู่บ้านยากจน) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535 ประทับทรงงาน ณ ศาลาทรงงานบ้านยางหมู่ที่ 4 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2536

โดยทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือราษฏรยากไร้ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และสิ่งของแก่ราษฏรเหล่านั้นเป็นการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพในเบื้องต้น

พร้อมทั้งมีพระราชเสาวนีย์ในอันที่จะทำให้ราษฏรในพื้นที่และใกล้เคียงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงรับราษฏรที่ยากไร้เข้าเป็นสมาชิกทอผ้าไหม และปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจำนวนหนึ่ง

และเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ได้ทรงเสด็จเยี่ยมโครงการศิลปาชีพ และราษฏรสมาชิกโครงการเป็นครั้งที่ 2 ณ ศาลาน้อมเกล้า โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอกระสัง หมู่ที่ 11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทรงรับราษฏรเข้าเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพิ่มเติม

ปัจจุบันสมาชิกได้พัฒนาฝีมือในการทอผ้า พัฒนาทักษะทำลวดลายต่างๆ ได้อย่างสวยงามจนสามารถนำเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ครั้ง สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ และสามารถส่งจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า จนสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกโครงการเพิ่มขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์