เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ( ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่)

ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ คือ 1 ใน 5 ของสถานที่ ที่ได้รับประกาศให้ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ภายใต้ชื่อ “ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องที่ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2502 มีเนื้อที่โดยประมาณ 631,250 ไร่

เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด และสัตว์ป่านานาพันธุ์ แต่ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้น ความต้องการพื้นที่ทำกินทางด้านเกษตรกรรมมีมากขึ้น ทำให้การบุกรุกยึดถือพื้นที่ป่ามาครอบครอง พื้นที่ป่าจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ราษฎรอพยพย้ายถิ่นเข้ามาจับจองพื้นที่ป่ากันอย่างมาก จนทางราชการต้องทำการผลักดัน และอพยพราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ในป่าให้ออกมารวมกันแล้ว ตั้งเป็นหมู่บ้านพร้อมจัดสรรที่ดินให้ตามโครงการ คจก. ทำให้การบุกรุกแผ้วถางป่าหยุดลงระยะหนึ่ง ปัจจุบันเหลือพื้นที่ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 มีเนื้อที่ประมาณ 195,486 ไร่ อยู่ในท้องที่ อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มา : สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา : สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

เมืองกีฬามาตรฐานโลก ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต

บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต (อังกฤษ: Buriram International Circuit , ย่อ: BRIC) หรือ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (ชื่อตามบริษัทเบียร์ช้าง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของสนามในปัจจุบัน) เป็นสนามแข่งรถมาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (FIA) ในประเทศไทย ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของสนามช้างอารีนา ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 24 กันยายน 2557 สนามช้างได้รับการรับรองจากสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ ว่าเป็นสนามแข่งรถระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ เกรด 1 (FIA Grade 1) ซึ่งเป็นระดับสนามที่อนุญาตให้ใช้จัดการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง (ฟอร์มูลาวัน) ได้

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 สนามช้างได้รับการรับรองจากสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ (FIM) ว่าเป็นสนามแข่งรถระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ็ม เกรด เอ (FIM Grade A) ซึ่งเป็นระดับสนามที่อนุญาตให้ใช้จัดการแข่งขันโมโตจีพี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 กิจกรรม “พัฒนาเมืองบุรีรัมย์ สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก” นายเนวิน ชิดชอบ ประธานที่ปรึกษาโครงการสนามแข่งรถช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ร่วมกับหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น เพื่อเป็นการปลุกให้ชาวบุรีรัมย์ตื่นตัวกับการลงทุนทำธุรกิจ และร่วมกันพัฒนาเมืองบุรีรัมย์สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก พร้อมทั้งประกาศยกระดับเมืองบุรีรัมย์สู่การเป็นมหานครแห่งกีฬาระดับโลก ทั้งนี้ นายเนวินได้เปิดให้ชาวบุรีรัมย์เข้าชมสนามแข่งรถระดับโลกมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ซึ่งมีกำหนดการเปิดสนามแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขัน โมโตจีพี ฤดูกาล 2018 จะจัดขึ้นที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นสนามที่ 15 จากทั้งหมด 19 สนาม นับเป็นการจัดแข่งขันโมโตจีพีครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีการเซ็นสัญญาจัดการแข่งขันเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563)

ที่มา : chang international circuit
ที่มา : chang international circuit
ที่มา : chang international circuit
ที่มา : chang international circuit

ว่าที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม กลุ่มปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด

ThaiQuote, 2 กรกฎาคม 2562 ไทยได้เฮ “ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำ-เมืองโบราณศรีเทพ” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

คณะกรรมการมรดกโลกประชุมเคาะให้ ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์ และเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 – มีรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบของคณะกรรมการมรดกโลก ที่จะเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกรวม 35 แห่ง แบ่งเป็นรดกโลกทางวัฒนธรรม 28 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่ง และเป็นแบบผสมทั้งสองประเภทอีก 2 แห่ง ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์ และเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฎว่า ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์ และเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ถูกบรรจุขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของยูเนสโก เพื่อให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนจากนี้จะต้องรอการรับรองจากรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 21 ประเทศที่จะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้

อนึ่ง กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด ตั้งอยู่ใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็นสิ่งก่อสร้างในอดีตที่แสดงถึงความเชื่อและปรัชญาในศาสนาฮินดู สะท้อนถึงภูมิปัญญาชั้นสูงในการเลือกสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ข้อมูลจากศิลาจารึก และหลักฐานสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่พบบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และที่เชิงเขาด้านทิศใต้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15

ส่วนเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่าเป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากการสำรวจ และขุดค้นทางโบราณคดีเมืองโบราณศรีเทพ โดยกรมศิลปากรพบว่า เมืองโบราณศรีเทพ มีความเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี และได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุเก่าแก่ถึง 1,800 ปี และยุคทวารวดีที่มีความเก่าแก่ถึง 1,400 ปี

ที่มา : Joseph Rock (pantip.com)
ที่มา : Joseph Rock (pantip.com)
ที่มา : http://www.mediastudio.co.th
ที่มา : http://www.mediastudio.co.th
ที่มา:https://static.trip101.com/paragraph_media/pictures/
ที่มา:https://static.trip101.com/paragraph_media/pictures/