สู่เมืองท่องเที่ยวอีสานใต้ โคราช- เมืองศิลปะ สุรินทร์- เมืองช้าง บุรีรัมย์ – เมืองกีฬา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งปั้นอัตลักษณ์เที่ยวอีสานใต้ โคราช- เมืองศิลปะ สุรินทร์- เมืองช้าง บุรีรัมย์ – เมืองกีฬา ดึงจุดเด่นคลัสเตอร์ เชื่อมโยงเส้นทางไทยสู่อาเซียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งปั้นอัตลักษณ์เที่ยวอีสานใต้ โคราช- เมืองศิลปะ สุรินทร์- เมืองช้าง บุรีรัมย์ – เมืองกีฬา ดึงจุดเด่นคลัสเตอร์ เชื่อมโยงเส้นทางไทยสู่อาเซียน คาดกระตุ้นรายได้ โตกว่า 8 เปอร์เซ็นต์

ภาพประกอบจาก Korat Next Step
ภาพประกอบจาก Korat Next Step
(https://www.facebook.com/KoratNextStep/photos/a.1022592444448500.1073741827.1022588091115602/2015367808504287/?type=3&permPage=1)
ภาพประกอบจาก Korat Next Step
ภาพประกอบจาก Korat Next Step
ภาพประกอบจาก Korat Next Step
ภาพประกอบจาก Korat Next Step
ภาพประกอบจาก Korat Next Step

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พบโจทย์สำคัญของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา- อุบลราชธานี- บุรีรัมย์-สุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพประกอบจาก สุรินทร์108ดอทคอม สังคม Online ดี ดี ของชาวสุรินทร์
ภาพประกอบจาก สุรินทร์108ดอทคอม สังคม Online ดี ดี ของชาวสุรินทร์
ภาพประกอบจาก สุรินทร์108ดอทคอม สังคม Online ดี ดี ของชาวสุรินทร์
ภาพประกอบจาก สุรินทร์108ดอทคอม สังคม Online ดี ดี ของชาวสุรินทร์
ภาพประกอบจาก สุรินทร์108ดอทคอม สังคม Online ดี ดี ของชาวสุรินทร์
ภาพประกอบจาก สุรินทร์108ดอทคอม สังคม Online ดี ดี ของชาวสุรินทร์
ภาพประกอบจาก สุรินทร์108ดอทคอม สังคม Online ดี ดี ของชาวสุรินทร์
ภาพประกอบจาก สุรินทร์108ดอทคอม สังคม Online ดี ดี ของชาวสุรินทร์

คือเรื่องดึงเอกลัษณ์คลัสเตอร์อีสานใต้ให้มีการส่งเสริมความโดดเด่น เรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมข้ามจังหวัดให้ได้ เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาที่เกื้อหนุนและสร้างรายได้ให้พื้นที่ได้จริง

โดยได้ให้ยึดหลักสำคัญ คือ แผนงานต้องไม่เปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารหรือตัวบุคคล อีกทั้งต้องเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณของนักท่องเที่ยว

โดยที่การท่องเที่ยวไม่ได้มีงบประมาณมาก สิ่งที่สำคัญคือ การท่องเที่ยวจะต้องเติบโตโดยไม่พึ่งเงินอย่างเดียว ปัจจุบันอาเซียนเปิดแล้ว ประเทศเพื่อนบ้านจึงไม่ใช่คู่แข่ง แต่เป็นเพื่อนที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงวันหยุด

ดังนั้น จึงควรใช้การเชื่อมโยงอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเน้นเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดในคลัสเตอร์ที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นไม่เหมือนกันควรต้องเร่งทำและส่งเสริมให้เกิดขึ้น

โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่อาจมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ในช่วงต้นปี 2561 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา จะเป็นความหวัง โดยไทยมีงาน Moto GP ที่จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 300,000 คน จะช่วยการท่องเที่ยวอีสานให้เกิดการกระจายรายได้ ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมตัวต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้

นอกจากนี้ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวอีสานคิดเป็น 17,000 ล้านบาท โดยเราต้องการให้การท่องเที่ยวแบบคลัสเตอร์ ส่งต่อเส้นทางกันและกันข้ามจังหวัดและอาเซียน เช่นเดียวกับเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่คาดว่าจะทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายได้มากขึ้น โดยคาดว่า หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เติบโตกว่าร้อยละ 8 ได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ภาพประกอบจาก Korat Next Step
สุรินทร์108ดอทคอม สังคม Online ดี ดี ของชาวสุรินทร์