๖ พ.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผวจ.บร. พร้อมด้วยเหล่ากาชาด จ.บร. พมจ.บร. สนง.ปภ.บร. หน่วยทหารในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สองห้อง

ได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ม.๗ , ม.๑๓ , ม.๑๔ ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ซึ่งมีผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒๐ หลังคาเรือน

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย นางกัญญา จุนถิระพงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย สนง.ปภ.บร. หน่วยทหาร ร.๒๓ พัน ๔ ฝ่ายปกครอง อำเภอประโคนชัย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ที่ผ่านมา จำนวน ๑ หลังคาเรือน ณ บ้านเลขที่ ๒๑๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าของบ้านชื่อ นายแงะ ลอยประโคน อายุ ๗๒ ปี เป็นผู้พิการ ขาลีบทั้ง ๒ ข้าง

บ่ายวันนี้ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย นางกัญญา จุนถิระพงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย สนง.ปภ.บร. หน่วยทหาร ร.๒๓ พัน ๔ ฝ่ายปกครอง อำเภอประโคนชัย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ที่ผ่านมา

๑ ตำบลปังกู ๑ ราย

๒ ตำบลจรเข้มาก ๒๔ ราย

๓ ตำบลประทัดบุ ๑๙ ราย

๔ ตำบลตะโกตาพิ ๓๔ ราย

๕ ตำบลสี่เหลี่ยม ๑๕ ราย

๖ ตำบลแสลงโทน ๕ ราย

รวมผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จำนวน ๙๘ ราย

โดยภัยพิบัติทีเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงที่ผ่านมานี้ มีทั้งอัคคีภัย และวาตภัยในหลายพื้นที่