จังหวับุรีรัมย์ เร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ไม่ผ่าน ไม่มีงานทำ ไม่มีข้าวกิน

จาก กรณีที่ เจ้าหน้าที่พยาบาล รพ.สต. บ้านกรวด ได้แจ้งผ่านรายการพิเศษ รวมใจสู้ภัยโควิด -19 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ว่า มีชาวบ้าน ที่ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ลงทะเบียนรับเงินเยี่ยวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ไม่ผ่าน เพราะเคยเปิดบัญชีธนาคารให้อดีตพ่อตา

ซึ่งมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง โอนเงินเข้า/ออกในบัญชีธนาคาร เกิน 100,000 บาท ทำให้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ แม้ปัจจุบันได้ปิดบัญชีแล้ว เนื่องจากไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา เพราะอาชีพที่ลงทะเบียนยังสามารถดำเนินการได้

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2563 พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด ได้สั่งการให้ นายทศพล พลรักษา และนายชวภณ ชุมนุมดวง ปลัดอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบึงเจริญ และผู้ใหญ่บ้าน

ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบสภาพบ้านเป็นบ้านปูน 1 ชั้น หลังคารั่ว ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีหลังคา ซึ่งเป็นบ้านของนายประยัด มะณีน้อย อาศัยอยู่กับบุตร 2 คน เป็นชาย อายุ 9 ปี และหญิง อายุ 7 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีอาชีพที่มั่นคง และไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ

ประกอบกับช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่มีการจ้างงาน ไม่มีเงินซื้อข้าวสาร อาหารให้ลูก ๆ หวังจะได้เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน แต่เมื่อลงทะเบียนแล้วกลับไม่ผ่าน

จึงได้แนะนำให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ในการนี้ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด ได้นำถุงอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป