บุรีรัมย์-โฎนตา!!! มหาประเพณีอีสานใต้ งัยเบ็นทมอัครา วันบูชาพรรบุรุษ

แรม 14 ค่ำ เดือน 10 วันสารทใหญ่ งัยเบ็นทมของชาวอีสานใต้เชื้อสายเขมร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ (และบางพื่นที่ของจังหวัดใกล้เคียง) ได้มีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีคือ งัยเบ็นทม แซนโฎนตา หรือ วันสารทเขมร ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ (เบ็นตูจ (สารทเล็ก) จัดกันในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 10 และ เบ็นทม (สารทใหญ่) จัดกันในวันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 10)

งานประเพณีแซนโฎนตา หรือ วันสารทเขมร เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ และปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนาน นับเป็นพัน ๆ ปีของชาวเขมร ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูรู้คุณ ของสมาชิกในครอบครัวเครือญาติ และชุมชน

โดยจะประกอบพิธีกรรม ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นลูก หลาน ญาติ พี่น้องที่ไปประกอบอาชีพ หรือตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น ไม่ว่าจะใกล้ หรือไกลจะต้องเดินทางกลับมารวมญาติ เพื่อทำพิธีแซนโฎนตา เป็นประจำทุกปี

แซน หมายถึง การเซ่น การเซ่นไหว้ การบวงสรวง

buriram

โฎนตา หมายถึง การทำบุญให้ปู่ย่า ตายาย หรือ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

ประเพณีแซนโฎนตา จึงหมายถึง ประเพณีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ที่นับได้ว่าเป็นประเพณีสำคัญที่คนไทยเชื้อสายเขมร มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กันยายน 2560

วัดสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้มีการจัดให้มีพิธีรำลึกแซนโฎนตา


นอกจากจะมีการจัดงานตามจุดใหญ่ๆแล้ว ชาวเซราะกราวทั้งที่อยู่ในบุรีรัมย์ และเซราะกราวพลัดถิ่นที่ได้ย้ายถื่นฐานออกไปทำงานหรือตั้งรกรากอยู่ที่ต่างแดนยังได้ส่งภาพบรรยากาศที่พวกเขาได้ร่วมรำลึกทำพิธีแซนโฎนตามาให้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ได้เผยแพร่ด้วย

buriram