ผู้ว่าฯ อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางมาประชุมร่วมกับ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ หารือความก้าวหน้าการดำเนินงานยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไปยังฝั่งกัมพูชา

วันนี้( 07 มี.ค.60) เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายทหาร ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พล เอก ซอทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ในโอกาสที่นำคณะเดินทางมาร่วมประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู จุ๊บโกกี ต.จันทบเพ็ชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร และการการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไปยังฝั่งกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ร่วมกันพร้อมทุกด้านแล้ว ซึ่งจัดประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมปราสาท อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ทั้ง 2 ประเทศได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเป็นสำนักงานให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการปฏิบัติงาน อาทิ ด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรค ด่านกักพืช ด่านกักสัตว์ ฝ่ายปกครอง มีความพร้อมปฏิบัติงานในกรณีที่เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งความพร้อมไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พิจารณา

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วม ของชุดสำรวจร่วมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมประสานงานโดยกองกำลังสุรนารี คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 หากกระบวนการขั้นตอนต่างๆ แล้วเสร็จจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยประกาศเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป

ส่วนความก้าวหน้าในการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อขอใช้พื้นที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ในท้องที่ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จุ๊บโกกี

ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติเห็นชอบโดยการเพิกถอนพื้นที่อุทยานบางส่วน และให้จังหวัดบุรีรัมย์ปรับลดการขอใช้พื้นที่ไม่เกิน 200 ไร่ และให้ทำแผนอนุรักษ์พื้นที่ป่าควบคู่กับแผนบริหารพื้นที่ ซึ่งขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการแล้ว

ด้านความคืบหน้ากรณีการซื้อขายกระแสไฟฟ้าบริเวณช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด – ช่องจุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีมติเห็นชอบในการซื้อขายกระแสไฟฟ้า โดยทางฝ่ายกัมพูชารับผิดชอบงบปรับปรุงและก่อสร้างทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ได้จัดทำราคาไว้ รวมแล้วค่าใช้จ่ายประมาณ 95 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว

จะดำเนินการดังกล่าวต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจนจากการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชาครั้งที่ 6 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ ราชอาณาจักรกัมพูชาอีกครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์