จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี2562” ในระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2562 ณ ลานบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ตรงข้ามตลาดไลฟ์ลี่ ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่

 

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจกรรมต่างๆของสภากาชาดไทย ให้สามารถมีรายได้ในการสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสทั้งในท้องที่ทั่วไปและในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านมัจฉากาชาด การจำหน่ายสลากกาชาด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดากาชาด การประกวดหนูน้อยกาชาด การเดินแบบผ้าไหม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกีฬา เป็นต้น

ศิลปินที่จะขึ้นแสดงคอนเสิรตมีดังต่อไปนี้

11 มกราคม 2562 : L ก ฮ

12 มกราคม 2562 : หญิงลี ศรีจุมพล

13 มกราคม 2562 : มหาหิงค์

14 มกราคม 2562 : ลำเพลิน วงศกร

15 มกราคม 2562 : เนสกาแฟ ศรีนคร มิน เฉาก๊วย

16 มกราคม 2562 : เฟลม

17 มกราคม 2562 : แคลช

18 มกราคม 2562 : อาม ชุติมา

19 มกราคม 2562 : เก๋าซึม ล่องลอย

20 มกราคม 2562 : เบิ้ล ปทุมราช

21 มกราคม 2562 : ลาบานูน