จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 สรุปตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสะสม ณ.วันที่ 13 เม.ย.60 เกิดอุบัติเหตุสะสมจำนวน 43 ครั้งมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 5 คน

วันนี้(14 เม.ย.60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานร่วมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

โดยมีการเชื่อมโยงสัญญาณ VDO Conference ไปยังคณะทำงานในระดับอำเภอทั้ง 23 อำเภอโดยใช้สถานีตำรวจภูธรในท้องที่เป็นสถานที่ประชุมทางไกล เพื่อพูดคุย ติดตามสถานการณ์ สรุปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ

ที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดทั้งการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ในส่วนของตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้(ณ 13 เม.ย.60) เกิดอุบัติเหตุจำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – วันที่ 13 เมษายน 2560 เกิดขึ้นรวม 43 ครั้ง บาดเจ็บ 47 คน มีเสียชีวิตรวม 5 คน ในพื้นที่ อ.พุทไธสง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.นางรอง และ อ.โนนสุวรรณ

พื้นที่ที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน วันแรกของการรณรงค์ ได้แก่ อำเภอคูเมือง กระสัง ลำปลายมาศ สตึก ปะคำ นาโพธิ์ ห้วยราช โนนดินแดง และอำเภอแคนดง

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ และรถปิคอัพ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คือ ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /หมู่บ้าน

รองลงมาคือ ถนนของกรมทางหลวง และถนนทางหลวงชนบท และผลการดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลักตามคำสั่ง คสช. ได้มีการยึดรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 4 คัน รถยนต์โดยสารสาธารณะ 1 คัน รถจักยานยนต์จำนวน 76 คัน และการยึดใบอนุญาตขับขี่จำนวน 4 ใบ

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเกิดจากยานพาหะเป็นรถจักยานยนต์และทำให้เสียชีวิตมากที่สุด จึงขอให้ทุกภาคส่วนปรับแผนการทำงานในการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจรถจักยานยนต์ให้มากขึ้น

โดยเฉพาะถนนเส้นรองในหมู่บ้านชุมชน ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มความเข้มข้น เข้มเข็งใช้แนวทางด่านครอบครัว และด่านชุมชน สกัดป้องปราม แนะนำ ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเข้มงวดมากกว่าเดิม

นอกจากนั้นแล้วขอให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการควบคุม ดูแล และตักเตือนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เล่นน้ำตามประเพณีวัฒนาธรรมที่ดีงาม ไม่รุนแรง โป๊ะเปลือย ล่อแหลม และกริยาที่ไม่เหมาะสม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์