ปชช.คิดยังไง!!! โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก 3 อำเภอ 6 ตำบล 20 หมู่บ้าน สุรินทร์บุรีรัมย์

วันนี้ 14 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผวจ.บุรีรัมย์ ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก หลุมสำรวจที่ 8 บ้านยางทะเล ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงฯ และบริษัทฯ มาชี้แจงการดำเนินงานของโครงการฯ ให้กับผู้แทนส่วนราชการต่างๆที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 30 หน่วยงาน

โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ออกสัมปทานปิโตรเลียมให้บริษัท ย่างฉาง ปิโตรเลียม(ไทยแลนด์) จำกัด ทำการขุดเจาะสำรวจหาปิโตเลียมมาใช้ประโยชน์ ซึ่งก่อนทำการขุดเจาะจะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการมีส่วนร่วม

โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชน ในพื้นที่จำนวน 4 ครั้ง เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รัศมี 5 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 6 ตำบล 20 หมู่บ้าน ของจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติ จะใช้เวลาในการขุดเจาะประมาณ 8 เดือน

ภาพ/ข่าวโดย ข่าวเมืองบุรีรัมย์