ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ พาสื่อมวลชนท้องถิ่น ศึกษาดูงาน “ตามรอยพระราชดำริ” วันที่ 15 – 16  ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์มีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา

          นางผุสดี  เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 เพื่อเกิดความตระหนักรู้ ภาคภูมิใจ และเข้าใจบทบาทของสถาบันหลักของชาติได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “ตามรอยพระราชดำริ” ในระหว่างวันที่ 15– 16  ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์มีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบการศึกษาและด้านเกษตร เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความพอเพียง  สามารถพึ่งพาตนเองและกลับมาพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ จะได้เดินทางไปชมและเรียนรู้ งานด้านการเกษตร เรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผัก และดอกไม้นานาชนิดที่ จิมทอมป์สันฟาร์ม อำเภอปักธงชัย   ศึกษาการทำเครื่องปั้นดินเผา ณ หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และชมทุ่งดอกไม้และสวนเกษตร ที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และ ร่วมงานเทศกาลกินข้าวเม่า รับลมหนาวมาเยือนครั้งที่ 2 ที่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

          ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีสื่อมวลชนในท้องถิ่น ร่วมเดินทางกว่า 20 คน ซึ่งจะทำให้เครือข่ายสื่อมวลชน ได้ศึกษาเรียนรู้ ประสบการณ์จากพื้นที่จริง  สามารถนำแนวทางศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและขยายผลผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย…สวท.บุรีรัมย์