ปภ.บุรีรัมย์ เผย สถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัด ล่าสุด เพิ่มเป็น 7 อำเภอ 31 ตำบล 260 หมู่บ้าน

ปภ.บุรีรัมย์ เผย สถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “เซินกา” ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ล่าสุด เพิ่มเป็น 7 อำเภอ 31 ตำบล 260 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 6,069 ครัวเรือน

นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “เซินกา” ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ล่าสุด เพิ่มเป็น 7 อำเภอ 31 ตำบล 260 หมู่บ้าน 6,069 ครัวเรือน บ้านพักอาศัย 237 หลัง วัด 7 แห่ง สถานที่ราชการ 8 แห่ง พืชไร่ 4,641 ไร่ นาข้าว 59,078 ไร่ พืชสวน 5 ไร่ บ่อปลา 378 บ่อ ถนน 53 สาย ฝาย 26 แห่ง สุกร/ไก่/เป็ด 96 ตัว คลองส่งน้ำ 2 แห่ง คอสะพาน 2 แห่ง โดยสถานการณ์ของอำเภอที่เกิดน้ำท่วม มีดังนี้

1) อำเภอสตึก จำนวน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำในเขตเทศบาลลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ

2) อำเภอแคนดง จำนวน 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน 1,350 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง สถานที่ราชการ 1 แห่ง พืชไร่ 4,600 ไร่ นาข้าว 12,300 ไร่ บ่อปลา 78 บ่อ ถนน 4 สาย คลองส่งน้ำ 2 แห่ง สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่น้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรแห้งหมดแล้ว พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมขังระดับน้ำลดลง

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

3) อำเภอพุทไธสง จำนวน 7 ตำบล 56 หมู่บ้าน 524 ครัวเรือน บ้านพักอาศัย 181 หลัง วัด 4 แห่งสถานที่ราชการ (โรงเรียน) 1 แห่ง พืชไร่ 5 ไร่ นาข้าว 2,620 ไร่ บ่อปลา 5 บ่อ สุกร 80 ตัว ถนน 5 สาย ฝาย 1 แห่ง คอสะพาน 1 แห่ง สถานการณ์ปัจจุบัน

สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง น้ำลดลงถนนทุกเส้นทางทั้งขาเข้าและขาออก รถเล็กผ่านได้ ส่วนใหญ่แห้งแล้ว คงเหลือถนนหน้าวัดหงส์พระเจ้าใหญ่ ยังมีน้ำไหลผ่านระยะทางประมาณ 100 เมตร

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

และซอยเศรษฐี หน้าวัดหงส์พระเจ้าใหญ่ ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ โรงเรียนพุทไธสง ซึ่งเปิดเรียนได้ตามปกติ ยังคงใช้เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา ดำเนินการสูบระบายน้ำออกจากชุมชน

4) อำเภอนาโพธิ์ จำนวน 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน 2,019 ครัวเรือนที่อยู่อาศัย 56 หลัง วัด 1 แห่ง นาข้าว 26,658 ไร่ พืชสวน 5 ไร่ ถนน 25 สาย บ่อปลา 294 บ่อ ฝาย 22 แห่ง สถานการณ์ปัจจุบันน้ำในเขตเทศบาลยังคงทรงตัว

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

เนื่องจากรับน้ำจากลำพังซูไหลลงน้ำมูลระบายน้ำได้น้อย พื้นที่อื่นระดับน้ำลดลง ดำเนินการติดตั้งสะพานแบรี่ จาก ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น สายทาง ทช บร 5030 บ้านหัวหนอง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กับ บ้านกุดน้ำใส ต.หนองแม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ระยะทาง 35 ม. คาดว่าจะประกอบแล้วเสร็จภายใน 5 วัน

5) อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จำนวน 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน วัด 1 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง นาข้าว 14,007 ไร่ บ่อปลา 1 บ่อ ถนน 15 สาย ฝาย 2 แห่ง สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำยังคงทรงตัวและบางพื้นที่ลดระดับลง พื้นที่ถนนน้ำได้ลดลงและสามารถใช้สัญจรได้ปกติแล้ว

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

6) อำเภอกระสัง จำนวน 8 ตำบล 39 หมู่บ้าน นาข้าว 2,493 ไร่ ถนน 4 สาย ฝาย 1 แห่ง สถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำยังคงทรงตัวเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจาก อำเภอห้วยราช อำเภอพลับพลาชัย อำเภอสตึก และอำเภอบ้านด่าน

และ7) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 ตำบล 16 หมู่บ้าน นาข้าว 1,000 ไร่ สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำยังคงท่วมขังพื้นที่การเกษตร

ทั้งนี้ แนวโน้มสถานการณ์ เขื่อนราศีไศลที่จังหวัดศรีสะเกษ เปิดบานประตูน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำมูลช่วงจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ให้เร็วขึ้น เพื่อทำให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลลดระดับลง

หากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ลำน้ำมูลจะทรงตัวสักระยะแล้วลดลง ลำสะแทดที่เป็นพื้นที่รับน้ำผ่านด้านล่าง มีระดับน้ำลดลง แนวโน้มระดับน้ำลดลงตลอดลำน้ำจากการระบายลงสู่ลำน้ำมูล

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์