จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย จัดประชุมกระชับความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันนี้ (3 ก.พ. 59) นายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุมกับ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องประชุมนารายบรรทมินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมของทั้งสองฝ่ายในการเตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า ช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กับ ช่องจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา เพื่อให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ต่อไป

นายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดร ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณจังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้การต้อนรับคณะ ทั้งนี้การกระชับความสัมพันธ์ 2 จังหวัด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทั้งสองประเทศ ที่มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกันจะได้ประสานงานและร่วมมือกันที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไป เพื่อผลักดันให้ชายแดนทั้งสองจังหวัดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ในเร็ววัน

ด้านนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การประชุมกระชับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ทางฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย มีเรื่องมาหารือร่วมกัน 3 เรื่อง คือ การกำหนดผังและจุดวางตู้คอนเทนเนอร์ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนร่วมกัน เรื่องที่สองคือจังหวัดอุดรมีชัย ต้องการซื้อกระแสไฟฟ้าจากฝั่งบุรีรัมย์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องรอมติของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชาหรือการประชุม JBC ที่จะอนุมัติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการประชุมแต่อย่างใด ส่วนเรื่องที่สามที่หารือร่วมกันครั้งนี้ คือ การร่วมกันจัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหาด้านความมั่นคง และการป้องกันปัญหาการการทำผิดที่อาจเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายรับทราบมติและจะประสานงานกันในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติ ต่อไป

12644744_144897685891973_4705250384974660703_n

12644939_144897662558642_1737107384844116537_n

12687888_144897722558636_4277272517169369212_n

12645145_144897809225294_4613859462834015761_n

12650830_144897752558633_4726275095524114349_n

ตลาดชายแดนชายไทย-กัมพูชา อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย และ อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมีสถานะเป็นจุดผ่อนปรนการค้า เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น มีตลาดทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา

ด้านฝั่งกัมพูชา กำลังก่อสร้างเอ็นเตอร์เท็นเมนต์คอมเพล็ค ที่ใหญ่ที่สุดในชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งภาคอีสาน พร้อมโรงแรม 5 ดาว ลงทุนโดยนักธุรกิจชาวกัมพูชา

1382255_559767320839643_4092651344497179866_n

3732_559767370839638_1125533906608410261_n

936641_559767314172977_3604923927560686325_n

ข่าวโดย… พาณิชย์ บุรีรัมย์