ประโคนชัยพิทยาคมคึกคัก!!! เฟ้นเด็กอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ นร.กว่า 1900 คนร่วมประลองยุทธ

นักเรียนชั้นประถมและมัธยมจาก 22 จังหวัดทั่วประเทศ กว่า 1,900 คนร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถและฝึกประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ทั้งเฟ้นหาเด็กอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์เป็นตัวแทนแข่งระดับภาคและประเทศ

(4 ส.ค.60) โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ซึ่งการจัดแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ทั้งเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการร่วมพัฒนาการคิดเลขเร็วเอแม็ท ซูโดกุ

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ทั้งเป็นการเฟ้นหาเด็กอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนแข่งระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งได้มีนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 22 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1,671 ทีม รวมกว่า 1,900 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ แข่งขันสูตรคูณ , แข่งขันคิดเลขเร็ว , แข่งขันเอแม็ท , และแข่งขันซูโดกุ

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทซูโดกุของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ครั้งนี้

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ถือเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์คิดเลขเร็ว และถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามความต้องการ ความสนใจ ทั้งยังต่อยอดให้เด็กได้พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วย

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ด้านนายชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยปีนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักเรียน 22 จังหวัดทั่วประเทศกว่า 1,900 คนมาร่วมการแข่งขัน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

ภาพจาก งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม