ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่องแม้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่วัดบ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวด นายกเทศบาลมนตรีตำบลบ้านกรวด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข -แมว อย่างต่อเนื่อง ไม่แว้นแม้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับวันนี้ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 58 ตัว และ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว รวม 19 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ อำเภอบ้านกรวด ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์ (สุนัข-แมว) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างต่อเนื่อง