ผู้มีรายได้น้อยที่จ.บุรีรัมย์ ต่างผิดหวังหลังกระทรวงการคลังประกาศเลื่อนจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 1,500 – 3,000 ไม่มีกำหนด ส่วนใหญ่คาดหวังจะนำไปเป็นทุนทำอาชีพเสริมเพราะรายได้หลักไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว

(8 ธ.ค.59) ประชาชนและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยหลายหมู่บ้าน ตำบลที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ไปลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายละ 1,500 – 3,000 บาท ต่างรู้สึกผิดหวังหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศเลื่อนการโอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยออกไปโดยไม่มีกำหนด หลังตรวจสอบพบว่าผู้ลงทะเบียนหลายราย มีรายได้เกินกว่าปีละ 100,000 บาท ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความคาดหวังและตั้งใจจะนำเงินที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ ไปเป็นทุนทำอาชีพเสริมตามความถนัด เพราะรายได้จากอาชีพหลักไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งระบุด้วยว่าแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากนักแต่ก็มีความหมายกับคนยากคนจน จึงอยากให้ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทำให้การจ่ายเงินช่วยเหลือล่าช้า เพื่อจะได้จ่ายช่วยเหลือให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยเร็วด้วย

นางสำเร็จ สังคะโห อายุ 54 ปี ชาวบ้านบ้านไทรโยง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ปกติอาชีพหลักคือทำนามีรายได้เฉลี่ยปีละ 20,000 บาท หลังรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ก็รีบไปลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ โดยคาดหวังว่าจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลงทุนทำอาชีพเสริมขับรถจักรยานยนต์เร่ขายไก่ย่างตามหมู่บ้าน เพราะรายได้หลักไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ทั้งต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูหลานอีกถึง 4 คน แต่พอทราบข่าวว่ามีการประกาศเลื่อนโอนเงินไม่มีกำหนดก็รู้สึกผิดหวัง จึงอยากให้เร่งพิจารณาโอนเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเร่งด่วนด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์