วันนี้ (31 มกราคม 2560) เวลา 08.30-12.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ จัดกิจกรรม Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีผู้พิการที่ได้รับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ฯ จำนวน 17 ราย แบ่งเป็น ขาเทียม จำนวน 15 ราย รถนั่งไฟฟ้า 1 ราย และเตียงนอน 3 ไก พร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกึดทับ 1 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 814,000.-บาท ณ หอประชุมโดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์