ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์พร้อมจัดรถฟรีให้บริการประชาชนผู้ด้อยโอกาสกว่า 3,000 คน เดินทางไปกราบสักการะพระบรมในหลวงที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเอง ได้มีโอกาสไปถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี

อนุสรณ์ แก้วกังวาล บุรีรัมย์

(1 พ.ย.59) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียกประชุมนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 200 แห่งทั้งจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือในการจัดรถให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถเดินทางไปสักการะพระบรมศพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ได้ด้วยตัวเอง ให้ได้มีโอกาสเข้าไปสักการะพระบรมศพ เพื่อถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ เหมือนกับพสกนิกรไทยทั้งประเทศ โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนรถบัส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครั้งละ 15 คัน รวมทั้งหมด 5 ครั้งหรือ 5 วัน โดยจะเริ่มออกเดินทางครั้งแรกในวันที่ 3 พ.ย.59 นี้ โดยแต่ละวันจะมีประชาชนผู้ด้อยโอกาสเดินทางไปเฉลี่ยวันละ 750 คน รวม 5 วันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,750 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ควรเตรียมร่างกายให้พร้อม แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเป็นสีดำหรือเป็นชุดสำหรับไว้ทุกข์ และควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และให้สำรวมกาย วาจาขณะเข้าสักการะพระบรมศพด้วย เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและให้สมพระเกียรติของพระองค์

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์