ผู้ว่าฯบุรีรัมย์เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์หลังใหม่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการประชาชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

วันนี้ (23 เม.ย. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์หลังใหม่ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเดิม ถนนจิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โดยมีพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายธรรมยุต และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม 9 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเป็นกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์หลังเดิมได้สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2529 ปัจจุบันมีความคับแคบไม่สามารถรองรับบริการหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 323 หมู่บ้าน 18 ชุมชน ใน 19 ตำบล ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 718,235 ตารางกิโลเมตร

มีประชากรราว 2 แสนคน ปัจจุบันมีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด มีนักท่องเที่ยว นักกีฬา และประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ปีละหลายแสนคน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

จึงได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์หลังใหม่ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 16 ล้านเศษ และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อำเภอ และจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์