ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกโจด ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

(07 ส.ค.60) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน

ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกโจด ท้องที่บ้านหนองเชือก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแก อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ชนรุ่นหลัง

และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ สืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

และพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน ให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอง 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram