ข่าวจากเพจสถานีรถไฟบุรีรัมย์ วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล เป็นประธานการประชุมร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน MotoGP 2018 กับผู้แทนหน่วยงานการรถไฟฯ

และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องรับรอง วี ไอ พี ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ และนั่งรถยนต์รางจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ไปยังจุดจอดรถเขากระโดง (สนามช้างอารีน่า) เพื่อสำรวจเส้นทางและพินิจพื้นที่ เตรียมจัดทำชานชาลารองรับประชาชนที่เดินทางมาชมงานโดยทางรถไฟ

ทางรถไฟสายเขากระโดง

สำหรับเส้นทางรถไฟสายเขากระโดง เป็นทางรถไฟสายสั้นๆ ในตัวเมืองบุรีรัมย์ เริ่มต้นจาก สถานีรถไฟบุรีรัมย์ไปยังเหมืองหินที่อยู่ถัดจาก สนามช้างอารีนา มีเพียงรถไฟบรรทุกสินค้า บรรทุกหิน ที่มีการวิ่งบนเส้นทางนี้เป็นครั้งคราวเท่านั้น

เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์ 
เครดิตภาพ//สถานีรถไฟบุรีรัมย์

ว่าที่ ร.ต. ประวิทย์ พวงสวัสดิ์ // สถานีรถไฟบุรีรัมย์