ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เตือนประชาชนในพื้นที่แม่น้ำมูล เตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย พร้อมกำชับให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แม่น้ำมูล เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย และกำชับให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) แจ้งการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พบว่าขณะนี้ สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ระดับน้ำอยู่ในภาวะเฝ้าระวังและวิกฤต บริเวณแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำจากทางตอนบนไหลเข้ามาสมทบหรือมีฝนตกในพื้นที่รับน้ำบริเวณลุ่มน้ำ

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในลำน้ำพองและลำน้ำชี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ท่วมขัง น้ำไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ นอกแนวคันกั้นน้ำ ของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุริทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แม่น้ำมูล เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย โดยการเสริมแนวคันกั้นน้ำ ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด 24 ชม. โดยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบป้องกันอุทกภัย เช่น

แนวคันกั้นน้ำ และความพร้อมระบบการระบายน้ำ (ประตูระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ เส้นทางระบายน้ำ) ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ / ภาพจาก ชป.บุรีรัมย์