ผู้ใหญ่ใจบุญ ควักเงินส่วนตัว 1 ล้านบาท ซื้อข้าวเปลือกช่วยเหลือชาวนาโดยไม่ต้องวัดความชื้น นำไปสีเป็นข้าวสารแจกผู้มีรายได้น้อย และคนจนจำนวนกว่า 3 พันคนๆละ 20 กก. ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันนี้(09 ม.ค.59) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบข้าวสารให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากจน วัดและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมจำนวน 3,017 คน ซึ่งจะได้รับข้าวสารคนละ 20 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีนายสมชาย คอประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอลำปลายมาศ นายสุวิทย์ ธีระพิริยะกุล และครอบครัว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบที่หอประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การมอบข้าวสารให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและคนจน ตลอดทั้งโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจาก นายสุวิทย์ ธีระพิริยะกุล คหบดีชาวอำเภอลำปลายมาศและครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศลสละเงินส่วนตัวจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในช่วงเวลาที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำในราคากิโลกรัมละ 9 บาท จำนวน 100,000 กิโลกรัม โดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการวัดเปอร์เซ็นต์ความชื้น เป็นการช่วยระบายข้าว และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้ขายข้าวได้ราคาที่สูงขึ้น และนำไปสีเป็นข้าวสารโดยโรงสีชุมชน ในพื้นที่ของเกษตรกรเอง แปรรูปเป็นข้าวสารได้จำนวน 65,000 กิโลกรัม แบ่งบรรจุถุงถุงละ 20 กิโลกรัม รวมเป็นจำนวน 3,250 ถุง จึงได้มอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากจน วัด และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ คลอบคลุม 16 ตำบล 216 หมู่บ้านของอำเภอลำปลายมาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์