ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ และสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือประจำปี 2559 ของจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมส่งเรือ 22 ฝีพาย จากอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดตามแนวชายแดน เปิดประตูสู่อาเซียน

*****วันนี้(10 พ.ย. 59) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ติดแนวชายแดน เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือประจำปี 2559 ของจังหวัดอุดรมีชัย และนำเรือขาด 22 ฝีพาย จากอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมการแข่งขัน ที่บึงโสน บริเวณสวนสาธารณะ หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดตามแนวชายแดน โดยใช้กีฬาพื้นบ้านเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ และพลเอกซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

*****นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เชิญไปร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือของจังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ ส่วนการแข่งขันไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะเป็นอย่างไรไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญคือส่วนราชการ ประชาชนทั้ง 2 จังหวัดและประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน ได้ผ่อนคลาย ได้พบปะพูดคุย เชื่อมความสัมพันธ์ แสดงออกถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันโดยใช้กีฬาพื้นบ้านเป็นสื่อกลาง อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ กับ จังหวัดอุดรมีชัย ที่กำลังร่วมกันผลักดันยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าช่อง สายตะกู-จุ๊บโกกี ต.จันทบเพช อ.บ้านกรวด ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เป็นการเปิดประตูสู่อาเซียน ซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การค้าขาย การลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตประชาชนตามแนวชายแดน อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม และการท่องเที่ยวกีฬามาตรฐานโลก ซึ่งขณะนี้ดำเนินการและมีความพร้อมมากกว่าร้อยละ 80 % แล้ว และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญชวน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และคณะร่วมส่งเรือเข้าแข่งขันในงานประเพณีแข่ง ที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พ.ย. 59 นี้ด้วย

แข่งเรือบุรีรัมย์ กัมพูชา

*****สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผ่อนคลาย มีประชาชนชาวกัมพูชา และนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากไปเที่ยวชม เนื่องจากเป็นงานประเพณีที่จัดครึกครื้น และยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดขึ้นเพื่อสร้างความรื่นเริง ผ่อนคลายให้กับประชาชนหลังฤดูเก็บเกี่ยว ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ และผู้ว่าราชการจังบุรีรัมย์ได้เดินเยี่ยมชมและทักทายร้านค้าของชาวไทยที่นำเสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์ไปจำหน่ายในงานนี้ด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์