นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟบุรีรัมย์

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับฟังรายงานความพร้อมของสถานีรถไฟบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 2018 (โมโตจีพี) ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ดังนี้

1.ด้านสถานที่ พื้นที่จอดรถ ทั้งด้านหน้าและหลังสถานีรถไฟ การกำหนดจุดจอดรถให้เป็นระเบียบ การปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบสถานี ซึ่งต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ ความสะอาดของห้องน้ำ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเปิดให้บริการประชาชนใช้ฟรี รวมทั้งพื้นที่บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

2.ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบริการอำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

3.แผนการเดินขบวนรถด่วนพิเศษสปรินเตอร์ จากกรุงเทพฯ – จุดจอดรถเขากระโดง ซึ่งจะเดินรถกรณีที่ขบวนรถประจำไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ และแผนการเดินขบวนรถพิเศษโดยสาร จากสถานีบุรีรัมย์- จุดจอดรถเขากระโดง (สนามช้างอารีน่า)
ในการนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟ จากสถานีบุรีรัมย์- จุดจอดรถเขากระโดง และหาแนวทางพัฒนาแนวเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการเดินทางของจังหวัดบุรีรีมย์ในอนาคต

ข่าวโดย นาย อนพัทย์ ดีช่วย
ภาพโดย นางสาว ดริน ชัยเดช // ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม
ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม
ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม
ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม
ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม
ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม