พาณิชย์บุรีรัมย์ลุยตรวจร้านค้าปลีกส่งป้องกันฉวยขึ้นราคาหลังอนุมัติปรับขึ้นค่าแรง

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ นำ จนท.ออกตรวจร้านค้าส่ง-ปลีก ป้องปรามผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค หลัง ครม.อนุมัติปรับขึ้นค่าแรงปีใหม่นี้ พบสินค้าหลายรายการไม่ปิดป้ายแสดงราคาเบื้องต้นแจ้งเตือน พร้อมย้ำเอาผิดตาม กม.หากตรวจพบหรือมีการร้องเรียนปรับขึ้นราคา

(24 พ.ย.59) นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายปรารภ ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจห้างร้านค้าส่ง-ค้าปลีกในเขตเทศบาลเมือง เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค หลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติปรับขึ้นค่าแรง โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2560 ที่จะถึงนี้ รวมถึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทั้งค้าส่ง-ค้าปลีก ให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจนด้วย ซึ่งจากการออกสุ่มตรวจพบว่าสินค้าหลายรายการไม่มีการปิดป้ายแสดงราคา เบื้องต้นจึงได้ตักเตือนให้นำป้ายราคามาปิดให้ถูกต้อง แต่หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามทั้งการปิดป้ายแสดงราคา หรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินความเป็นจริง ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าในเขตอำเภอเมืองมีร้านค้าส่ง-ค้าปลีกอยู่กว่า 10 แห่ง ซึ่งจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงร้านจำหน่ายอาหารตามสั่ง หรืออาหารสำเร็จรูป ก็จะมีการสุ่มตรวจด้วยเช่นกัน หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายใด มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากปรับขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าแพงเกินความเป็นจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากมีการประวิง หรือปฏิเสธการจำหน่ายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนผู้บริโภครายใดถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานการพาณิชย์จังหวัด หรือร้องเรียนผ่านสายด่วนแม่บ้าน 1569 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเอาผิดกับผู้ประกอบการห้างร้านดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์