วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024

พุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

Must Read

- Advertisement -

buriramworld.com

- Advertisement -

พุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูปเดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงตามบันไดนาค 297 ขั้น เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

- Advertisement -

วันนี้ (11 ต.ค. 65) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์

- Advertisement -

ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูป ที่เดินลงมาจากยอดภูเขาไฟกระโดง ตามบันไดนาคราช จำนวน 297 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนที่รอใส่บาตรอยู่บริเวณลานเชิงบันไดนาคราช ด้านหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 โดยขบวนนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ และมีผู้ที่แต่งตัวเป็นพระอินทร์ พรหม เทวดา และพระสงฆ์ ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและน่าศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่ง

สำหรับบรรยากาศทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดง เป็นการเปรียบเสมือนภาพในพุทธกาล ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์

หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา เทศนาโปรดพุทธมารดาจนบรรลุอริยมรรคอริยผล เมื่อขบวนลงมาถึงเชิงบันไดนาคราช พุทธศาสนิกชนต่างตั้งจิตอธิฐานใส่บาตรด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวทิพย์ ที่ผ่านพิธีการกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษา เต็มลานหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดงยาวไปถึงถนนด้านหน้า

ประชาชนที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปีนี้ ส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุกันอย่างเนืองแน่น

ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3เดือน) ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก้ว

ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร์) ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ที่ประตูเมืองสังกัดนครใกล้เมืองพาราณสี บรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรภัตตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการณ์ในวัน แรม1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียก “วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก

กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือโลกทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และ บาดาล (นรก) ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก”

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์

พุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูปเดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงตามบันไดนาค 297 ขั้น เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

     วันนี้ (11 ต.ค. 65) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูป ที่เดินลงมาจากยอดภูเขาไฟกระโดง ตามบันไดนาคราช จำนวน 297 ขั้น  เพื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนที่รอใส่บาตรอยู่บริเวณลานเชิงบันไดนาคราช ด้านหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา 

ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 โดยขบวนนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ และมีผู้ที่แต่งตัวเป็นพระอินทร์ พรหม เทวดา และพระสงฆ์ ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและน่าศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่ง 

     สำหรับบรรยากาศทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดง เป็นการเปรียบเสมือนภาพในพุทธกาล ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ 

หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา เทศนาโปรดพุทธมารดาจนบรรลุอริยมรรคอริยผล เมื่อขบวนลงมาถึงเชิงบันไดนาคราช พุทธศาสนิกชนต่างตั้งจิตอธิฐานใส่บาตรด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวทิพย์ ที่ผ่านพิธีการกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษา เต็มลานหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดงยาวไปถึงถนนด้านหน้า 

ประชาชนที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปีนี้ ส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุกันอย่างเนืองแน่น 

ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3เดือน) ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก้ว

 ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร์) ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ที่ประตูเมืองสังกัดนครใกล้เมืองพาราณสี บรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรภัตตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการณ์ในวัน แรม1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียก “วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 

กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือโลกทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และ บาดาล (นรก) ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก”

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์

โดย BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

2022-10-11T17:32:57+0000

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก “ชนา” ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว – Ballthai.com

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก "ชนา" ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว - Ballthai.com บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. สโมสรอันดับ 1 ของไทย ที่การแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่การจากไปของ ศุภณัฏฐ์ ......
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -