พ่อเมืองนำทัพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลั่น “บุรีรัมย์น่่าอยู่ที่สุดในโลก”
วาระฉลอง 240 เมืองเเปะ 6 เมษา 59

พ่อเมืองนำทัพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลั่น "บุรีรัมย์น่่าอยู่ที่สุดในโลก"  วาระฉลอง 240 เมืองเเปะ 6 เมษา 59
พ่อเมืองนำทัพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลั่น “บุรีรัมย์น่่าอยู่ที่สุดในโลก”
วาระฉลอง 240 เมืองเเปะ 6 เมษา 59

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำนายอำเภอและส่วนราชการไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเพื่อความเป็นศิริมงคลในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ประกาศให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ในโอกาสก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ครบรอบ 240 ปี
เมื่อวันที่ 25 ม.ค.59 เวลา 17.09 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าประกอบพิธีอธิษฐานจิต ทำดี ละชั่ว กลัวบาป ณ พระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในแบบ BCM –Model ภายใต้ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ก่อนประกาศให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด ในวันที่ 6 เมษายน 2559 นี้
นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดตามนโยบาย ประชารัฐ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เน้นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีให้ประเทศชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ใช้แนวทาง สมัชชา ประชารัฐ บุรีรัมย์ โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี เพื่อให้จังหวัดบุรีรัมย์น่าอยู่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ จะประกาศให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงรวบรวมประชาชน ชาวพื้นเมือง มารวมตัวตั้งเมืองแปะหรือเมืองบุรีรัมย์ในปัจจุบัน โดยในปีนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งครบ 240 ปี
สำหรับพระเจ้าใหญ่วัดหงส์ “พระเทวฤทธิ์อินทรวกร” เป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ปางมารวิชัย ที่ถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ .2200 ซึ่งชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในเรืองการสาบาน เช่น การสาบานเมื่อคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ การสาบานเลิกเหล้า หรือยาเสพติด รวมไปถึงการอธิษฐานของให้ประสบความสำเร็จตามประสง ถ้าหากผิดคำสาบานจะมีอันเป็นไปทุกราย ถ้าปฏิบัติได้ชีวิตจะพบแต่ความรุ่งเรือง ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าใหญ่จนล่ำลือไปทั่วทุกหน ทำให้ปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลไปพึ่งบารมีอย่างล้นหลามทุกวัน