วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024

ภาพในความทรงจำ… ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

Must Read

- Advertisement -

buriramworld.com

- Advertisement -

ภาพในความทรงจำ… ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับจังหวัดบุรีรัมย์

- Advertisement -

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ เวลา ๑๐.๒๕ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับแรม โครงการชลประทานห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

- Advertisement -

ระหว่างทางเสด็จฯ ในวันดังกล่าว ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ทรงทอดพระเนตราษฎรที่กำลังลอกปอ อยู่ริมหนองกุดใหญ่ บ้านกุดใหญ่ ต.หนองเต็ง ทั้งสองพระองค์จึงลงจากรถยนต์พระที่นั่ง พระราชดำเนินเข้าไปสอบถามทุกข์สุขราษฎรผู้นั้น และทรงประทับบนพื้นดินอย่างไม่ถือพระองค์

จากนั้น จึงเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยัง บ้านกะนัง ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ในบริเวณ วัดอินทรบูรพา และมีพระราชดำรัสกับพระภิกษุด้วย

ทั้งนี้ก่อนที่จะเสด็จฯ กลับ จ.สุรินทร์ ระหว่างทางได้ทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร หนองกะนัง และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในลำน้ำชีน้อย เพื่อประโยชน์สำหรับเพาะปลูกและใช้สอย ตลอดจนส่งน้ำอีกส่วนหนึ่งมาเติมลงใน หนองปรือ หนองกุดใหญ่และหนองกุดควง

นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่ กรมชลประทานให้พิจารณาปรับปรุง หนองกุดใหญ่และหนองกุดควง ให้เป็นอ่างเก็บน้ำถาวรสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก และเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ในเขตพื้นที่บ้านกุดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง

นายสมพงษ์ ดีล้อม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวถนน ต.สูงเนิน อ.กระสัง ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ต้นจนเสด็จฯ กลับ นายสมพงษ์ได้เขียนบันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นว่า

ในหลวงว่าไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ใดๆ ให้พูดภาษาธรรมดา ที่มานี้ไม่ได้มาเป็นทางการ มาเพื่อเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องเป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ในหลวงใส่พระทัยในเรื่องของแหล่งน้ำมาก จะกางแผนที่และใช้ดินสอสีแดงวงตามจุดต่างๆ ในแผนที่แล้วตรัสว่า มีที่ใดพอจัดทำแหล่งน้ำให้พ่อแม่พี่น้องใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ยังสนพระทัยในสุขภาพอนามัยของชาวบ้าน ถามว่า พี่น้องเรามีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไหม เดี๋ยวจะให้หน่วยแพทย์มากตรวจรักษาโรคให้ชาวบ้าน

#บอกข่าวชาวบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld

ภาพในความทรงจำ... ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ เวลา ๑๐.๒๕ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับแรม โครงการชลประทานห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างทางเสด็จฯ ในวันดังกล่าว ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ทรงทอดพระเนตราษฎรที่กำลังลอกปอ อยู่ริมหนองกุดใหญ่ บ้านกุดใหญ่ ต.หนองเต็ง ทั้งสองพระองค์จึงลงจากรถยนต์พระที่นั่ง พระราชดำเนินเข้าไปสอบถามทุกข์สุขราษฎรผู้นั้น และทรงประทับบนพื้นดินอย่างไม่ถือพระองค์

จากนั้น จึงเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยัง บ้านกะนัง ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ในบริเวณ วัดอินทรบูรพา และมีพระราชดำรัสกับพระภิกษุด้วย

ทั้งนี้ก่อนที่จะเสด็จฯ กลับ จ.สุรินทร์ ระหว่างทางได้ทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร หนองกะนัง และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในลำน้ำชีน้อย เพื่อประโยชน์สำหรับเพาะปลูกและใช้สอย ตลอดจนส่งน้ำอีกส่วนหนึ่งมาเติมลงใน หนองปรือ หนองกุดใหญ่และหนองกุดควง

นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่ กรมชลประทานให้พิจารณาปรับปรุง หนองกุดใหญ่และหนองกุดควง ให้เป็นอ่างเก็บน้ำถาวรสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก และเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ในเขตพื้นที่บ้านกุดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง

นายสมพงษ์ ดีล้อม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวถนน ต.สูงเนิน อ.กระสัง ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ต้นจนเสด็จฯ กลับ นายสมพงษ์ได้เขียนบันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นว่า

ในหลวงว่าไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ใดๆ ให้พูดภาษาธรรมดา ที่มานี้ไม่ได้มาเป็นทางการ มาเพื่อเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องเป็นการส่วนตัวเท่านั้น 

ในหลวงใส่พระทัยในเรื่องของแหล่งน้ำมาก จะกางแผนที่และใช้ดินสอสีแดงวงตามจุดต่างๆ ในแผนที่แล้วตรัสว่า มีที่ใดพอจัดทำแหล่งน้ำให้พ่อแม่พี่น้องใช้ประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังสนพระทัยในสุขภาพอนามัยของชาวบ้าน ถามว่า พี่น้องเรามีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไหม เดี๋ยวจะให้หน่วยแพทย์มากตรวจรักษาโรคให้ชาวบ้าน

#บอกข่าวชาวบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld

โดย BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

2022-10-13T04:17:45+0000

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก “ชนา” ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว – Ballthai.com

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก "ชนา" ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว - Ballthai.com บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. สโมสรอันดับ 1 ของไทย ที่การแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่การจากไปของ ศุภณัฏฐ์ ......
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -