ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ประสงค์บริจาคช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลด

วันนี้ (17 ม.ค. 60) รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดจุดศูนย์รับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นพูหลังน้ำลด มอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยในภาคใต้ “มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้” ที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ อาคาร 15 ชั้น 1 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปนำสิ่งของไปร่วมบริจาคกันอย่างต่อเนื่อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากการที่ปรากฏตามข่าวสารทุกแขนง ว่าพื้นทีที่ภาคใต้หลายจังหวัดประสบอุทกภัยร้ายแรง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้น้ำได้ลดลงแล้ว อยู่ในช่วงพื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ด้วยการเปิดเป็นศูนย์รวบรวมการรับบริจาคเงิน และสิ่งของจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดทั้งผู้ปกครองของนักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่มีจิตอันเป็นกุศล ซึ่งแจ้งความประสงค์บริจาคเป็นจำนวนมาก จากนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะรวบรวมแล้วนำสิ่งของทุกอย่างที่ได้รับบริจาคไปส่งต่อที่ทำเนียบรัฐบาล จึงอยากเชิญชวนประชาชนที่ต้องการจะบริจาคเงินและสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคได้ เชิญนำไปบริจาคได้ที่ เค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร 15 ชั้น1 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (งดรับบริจาคในวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461 1221

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์