จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำหรับคนพิการ แห่งที่ 2 ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ จากเดิมที่ต้องเดินทางไกล ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก และมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วันนี้(01 มี.ค.60) เวลา 11.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการบุรีรัมย์ นายยงยุทธ วิชัยธรรม รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำหรับคนพิการ

เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้พิการที่ต้องไปติดต่อขอรับบริการจดทะเบียนความพิการ เปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองเป็นบัตรทองคนพิการ รับอุปการณ์เครื่องช่วยคนพิการ พบแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับคนพิการ ณ ภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครบถ้วน ให้บริการเข้าถึงผู้พิการแบบรวดเร็ว

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เดิมศูนย์บริการจดทะเบียนคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ มีแห่งเดียวที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ภายในศาลากลางแห่งใหม่ซึ่งห่างจากตัวเมือง 10กิโลเมตร เมื่อพบแพทย์เสร็จ ผู้พิการต้องเสียค่าใช้จ่ายรถรับจ้าง อีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ เช่น ที่พักรอ โรงอาหาร บริการถ่ายเอกสาร ซึ่งต้องรองรับผู้พิการที่ไปติดต่อขอรับบริการมากกว่า 150 คนต่อวัน

เมื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อน โดยกอทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ให้งบประมาณจ้างคนพิการช่วยแนะนำคัดกรองเอกสารความพิการ ณ.ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำหรับคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับจดทะเบียนและออกบัตรคนพิการวันละ 1 คน /โรงพยาบาลบุรีรัมย์อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สิทธิบัตรต่างๆ

ให้รับอุปกรณ์ช่วยความพิการเช่น รถเข็น รถโยก ไม้เท้าขาว เครื่องช่วยฟัง โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัด นอกจากนั้นแล้วโรงพยาบาลบุรีรัมย์ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีศูนย์ถ่ายเอกสาร มีรถเข็น เปลนอนไว้คอยบริการสำหรับคนพิการที่เดินทางลำบากและยังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอีกด้วย

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์