บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) RAM เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้น บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด จำนวน 2,751,655 หุ้น หรือ 32.37%  เป็นเงิน 110,066,200 บาท

บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 90 เตียง ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่1 พ.ย. 2533 จนถึงปัจจุบัน รวม 27 ปี บริษัทฯ มีจุดประสงค์จะขยายธุรกิจการแพทย์ไปยังต่างจังหวัด ประกอบกับ บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี และมีโอกาสเจริญเติบโตทางธุรกิจการแพทย์ในอนาคต

จากโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ สู่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม
.
1. 25 เม.ย. 61 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) RAM มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้น บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด จำนวน 2,751,655 หุ้น หรือ 32.37% เป็นเงิน 110,066,200 บาท
.
2. บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 90 เตียง ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2533 รวมเกือบ 30 ปี
.
3. เป้าหมายโรงพยาบาลรามคำแหงมีจุดประสงค์จะขยายธุรกิจการแพทย์ไปยังต่างจังหวัด
.
4. บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี และมีโอกาสเจริญเติบโตทางธุรกิจการแพทย์ในอนาคต
.
5. หลังจากที่มีการเข้าหุ้นโดย บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง หรือ RAM เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆ
.
6. การบริการโฉมใหม่ ภายใต้การบริหารงานโดยเครือโรงพยาบาลรามคำแหงได้เริ่มขึ้น โดยเว็บไซต์เก่าถูกโยนไปที่โดเมนใหม่แล้ว
.
7. โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ที่เปิดให้บริการในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 จนถึงปัจจุบันร่วม 30 ปี
.
8. ล่าสุดโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม”

9. 1 กุมภาพันธ์ เปิดให้บริการในนาม “โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม” อย่างเป็นทางการ โดยมีพิธีการเปิดป้ายโรงพยาบาลใหม่เมื่อเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา