สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ รับและมอบทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคาร

(06 พ.ย.60) เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการรับ และมอบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ แก่ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไรที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคาร

ที่ห้องประชุมตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ ทุนละ 5,000 บาทเป็นจำนวน 31 ทุน รวมเป็นเงิน 155,000 บาท ที่ผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนางรอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมรับมอบเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้มีผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเข้ามูลนิธิฯ เป็นเงิน 183,104 บาท บริจาคเงินสมทบทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วย เป็นเงิน 383,300 บาท และบริจาคสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลนางรอง เป็นเงิน 695,200 บาท รวมเป็นเงิน 1,261,604 บาท

ทั้งนี้มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้มีการจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลนางรอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางแผนการดำเนินงานของกองทุนฯ ระดมเงินเข้ากองทุน และอุปถัมภ์ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคาร

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์