หนูดาวเป็นลูกสาวกก
จบชั้นม.6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

 ก่อนก้าวเป็น ‘ดาวมหา’ลัย’
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหลายมหาวิทยาลัยไปแล้ว สำหรับกิจกรรมประกวดดาว เดือน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องใหม่ ที่จะเฟ้นหาหนุ่ม สาวหน้าตาดี บุคลิกดี มาเป็นดาว เดือน บางคนอาจจะเป็นขวัญใจในหมู่เพื่อนฝูง หรือบางคนถูกใจรุ่นพี่จนได้รับเลือกมา

โดยมากแล้วจะเป็นการประกวดหาหนุ่มสาวดาว เดือน ในระดับคณะก่อน จากนั้นก็จะเป็นตัวแทนเพื่อมาเข้าชิงสุดยอดดาว เดือน ระดับสถาบัน ผู้เข้าประกวดดาว เดือนแต่ละคู่ ก็จะต้องงัดไม้เด็ดขั้นสุดยอดมาโชว์ความสามารถ เพื่อหวังคว้ารางวัลเป็นหน้าเป็นตาให้กับคณะของตัวเอง โดยมีพี่ๆ เพื่อนๆ เข้ามามีส่วนให้คำแนะนำและเป็นแรงเชียร์

แม้จะเป็นที่รู้กันดีว่ากิจกรรมประกวดดาว เดือน นี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาใหม่ หรือ เฟรชชี่ ได้กล้าแสดงออก พร้อมไปกับการได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในคณะ สถาบันของตนเองผ่านการทำกิจกรรม แต่ก็หนีไม่พ้นเสียงครหาว่า การประกวดดาว เดือน ทุกวันนี้เป็นเพียงเวทีประกวดสาวสวย หนุ่มหล่อ ประจำมหาวิทยาลัยเท่านั้น

“โดยทั่วไปการประกวดดาว เดือน ก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความสามารถ และศักยภาพของตัวเองในทางที่ถูกต้อง และเพื่อเฟ้นหาดาวเดือน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย”

สำหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดได้กิจกรรมประกวด ดาวเดือน ในร่อบมหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 และได้ผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวเดือน แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ แล้ว

ดาวประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

น้องเตย นางสาวสมฤทัย แสวงสุข จากคณะครุศาสตร์

เดือนประจำปี 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

น้องปอนด์ นายธีรภัทร แย้มศรี จากคณะวิทยาศาสตร์

#ชนะเลิศดาวเดือน 2560

#รองอันดับ 1 ดาวเดือน 2560

 นายพีรสรณ์ สายไทย (น้องพี)   คณะครุศาสตร์

นางสาวจิรวรรณ จันทร์ขาว (น้องนิว) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

#รองอันดับ 2 เดือน 2560

นายภาสกร ทิมพิทักษ์ (น้องแบงค์)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

#รองอันดับ 2 ดาว 2560

นางสาวพรธิชา นันโช (น้องโม) คณะวิทยาการจัดการ

#ดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 1

#ดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 2

#ดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 3

ที่มาภาพ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์